Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(11) SUB-ROGATION. om handlingen att förordna l. insätta ngn l. ngt i en annans l. ett annats ställe; särsk. (försäkr.) om förhållandet att försäkringstagare överlåter rätten att kräva ersättning av försäkringsbolag; förr äv. om rättsefterträdande. Dalin (1871). Hernberg Rättsh. 414 (1922). NE (1995).
(11) -ROGERA. (†) = surrogera 1. Pfeiffer (1837). Ekbohrn (1904).
(6) -RUTIN3~02. (i fackspr.) rutin (se d. o. 2) utgörande del av en större sådan, underrutin; i sht i fråga om datorprogram. Fröberg (o. Sigurd) Datam. 48 (1962). Många program består faktiskt nästan uteslutande av anrop till ett antal redan befintliga subrutiner. Hallberg Datorer 55 (1979).

 

Spalt S 14361 band 32, 1997

Webbansvarig