Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBORDINERA, v.2 -ade; anträffat bl. i p. pf. subordinerat.
Etymologi
[ombildning av SUBORNERA, med anslutning till SUBORDINERA, v.1]
(†) i p. pf.: mutad l. förledd. Iagh troor såsom Konung Karll offta sade sig bära fahra före, att Messenius skall wara subordinerat, vthgiorder och sänder hitt in i Rijket af konung Sigismundo i Pohlen, Fröken Anna och sine Ordens Bröder the Iesuiter. ETegel i ÄSvBiogr. 1—2: 66 (1617).

 

Spalt S 14360 band 32, 1997

Webbansvarig