Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-MUKÖS104. (äv. -muc-) med. belägen under en slemhinna. Tarmslingan .. var genom förtjockning af submukösa, muskulösa och peritoneal-beklädnaden hårdväggig. Hygiea 1857, s. 485. Fass 1978, s. 290 (ss. adv.).
(10) -MULTIPEL. (†) om matematiskt tal som jämnt innehålles flera gånger i ett större tal. Berzelius ÅrsbVetA 1822, s. 58. Björkman (1889).
(1) -NEKTERA. [liksom ä. eng. subnect ytterst av lat. subnectere, fästa l. häkta fast ngt nedtill, tillfoga] (†) eg.: fästa (ngt) nedtill; anträffat bl. bildl.: tillfoga l. tillägga (ngt). (Bokhållaren bör laga så) at intet något må förelöpa emot den åtwarning Kongl. May:t Indelningzwäcket (sannol. felaktigt för Indelningswärket) subnecterat och widhängdt. LReg. 459 (1688).
(6) -NORMAL3~02, r. l. m. mat. om den del av en abskissaxel (x-axel) som ligger mellan ordinatan o. normalen (se normal II 1) till en kurva. Palmquist ConSect. 7 (1752). Subnormalen hos en parabel är sålunda konstant och = halva parametern. Hedström o. Rendahl Funktionsl. 154 (1957).
(9) -NORMAL3~02 l. 104, adj. (i sht i fackspr.) som ligger under det normala (se normal I 3). Schulthess (1885). En subnormal polymerisationsgrad av ledvätskehyaluronsyran. Bergstrand SvLäkS 396 (cit. fr. 1953).
(7) -NUMMER3~20. kam. (förr) nummer (se d. o. 5) på jordeboksenhet (fastighet o. d.) som var underordnad annan jordeboksenhet. BtRiksdP 1875, I. 1: nr 27, Bil. 3, s. 19. SFS 1936, s. 622.

 

Spalt S 14358 band 32, 1997

Webbansvarig