Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUBMISSIV, adj.
Etymologi
[jfr eng. submissive; av ett icke anträffat lat. submissivus, avledn. till p. pf.-stammen av submittere, underkasta (se SUBMITTERA)]
(†) benägen att underkasta sig andras välde. Det rör sig nämligen .. icke om indianer, australnegrer eller submissiva tropikfolk utan om en kraftig och självmedveten ras. Essén Eur. 252 (1926).

 

Spalt S 14357 band 32, 1997

Webbansvarig