Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-LIMINAL1004 l. 0104, adj. [av eng. subliminal; senare leden bildning till lat. limen (gen. liminis), tröskel (se sublim); sannol. efter t. uttr. unter der schwelle des bewusstseins] särsk. bildl. (med. o. psykol.): som ligger under l. tillhör området under det medvetna själslivet o. påverkas av mycket svaga stimuli; undermedveten; särsk. i uttr. subliminal perception, om sådan omedveten varseblivning som dock påverkar organismen; äv. i överförd anv., om ngt som uppfattas subliminalt. Den subliminala reklamen. LD 1960, nr 175, s. 4. De konstanta s.k. subliminala bakgrundsljuden (manipulationer av ätredskap, myntskrammel, elektriskt ”grundbrum” ..). SvD 20⁄1 1975, s. 4. BraBöckLex. (1980: perception).

 

Spalt S 14354 band 32, 1997

Webbansvarig