Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(9) SUB-FEBRIL104. med. om kroppstemperatur: kännetecknad av lätt feber (numera mellan 37,0° o. 37,5°). Auerbach (1913). Hög sänka, långvarig feber eller subfebril temp. samt blodhosta tala för tbc. SvLäkT 1945, s. 20.
(6) -FOSSIL104, n. geol. o. paleont. vanl. ofullständigt fossiliserad organism från tiden efter den senaste istiden (dock ej från nutid). BotN 1871, s. 166.
(6) -FOSSIL104, adj. geol. o. paleont. som utgör subfossil (se -fossil, sbst.). BotN 1871, s. 135 (om frukter).
(1) -FRENISK040. med. belägen under mellangärdet; i sht om abscess. Hygiea 1896, 2: 29.
(7) -GENUS3~20. zool. o. bot. undersläkte; jfr genus 3. Ett eget subgenus bland Agrionides. Boheman ÅrsbVetA 1840—42, s. 9.
(1, 4) -GLACIAL1004. (i fackspr., i sht geol.) bildad l. förekommande under l. nedanför en inlandsis l. glaciär. Sjögren Torneträsk 67 (1909; om älvar). Ymer 1916, s. 241 (om erosion). Den vegetation, som förf. behandlar, uppträder i närheten af den eviga isen. Warming kallar de växtsamfund som äro rådande där för subglaciala. BotN 1918, s. 139.
(9) -HUMAN~04. (mindre br.) icke fullt mänsklig; undermänsklig. DN(A) 5⁄5 1965, s. 4 (om utvecklingsstadium hos gorilla). Man såg på de utvecklingsstörda såsom subhumana varelser. DN 3⁄12 1970, s. 24.
(9) -IMAGO1040 l. 3~020, pl. -or (Hammarström Sportfiske 126 (1925)). entomol. om dagslända i ett utvecklingsstadium mellan nymfstadiet o. den könsmogna insektens stadium. Hammarström Sportfiske 126 (1925). DjurVärld 2: 366 (1961).
Ssg: subimago-stadium. entomol. DjurVärld 2: 366 (1961).

 

Spalt S 14339 band 32, 1997

Webbansvarig