Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-BAS, sbst.1 (subas 1588) [jfr fr. soubas(s)e] (†) om bas (se bas, sbst.1 1) l. fot (på pelare). HB 2: 228 (1588).
(8) -BAS3~2, sbst.2 orgelb. o. mus. sexton (ngn gg äv. åtta l. trettiotvå) fots gedackt (pedalstämma) i orgel. Untersats 16 f(ot) kallas stämman när pipan är öppen. men gros gedagt eller Subbas 16, då den är täkt. Hülphers Mus. 316 (1773). Subbas. (Dvs.) 8—32 fots pedalregister i orgeln. Höijer (1864). Subbas, (dvs.) en av de vanligaste orgelstämmorna, tillhörande pedalen. Subbasen är en tämligen vidmensurerad gedackt-st(ämma), nästan alltid av 16´ tonhöjd. SohlmanMusiklex. (1979).

 

Spalt S 14336 band 32, 1997

Webbansvarig