Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STYMPERSKA, se stympare, sbst.2 avledn.

 

Spalt S 13437 band 31, 1993

Webbansvarig