Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STUDS, sbst.3, r. l. m.; pl. -er.
Ordformer
(stutzer, pl. 1669)
Etymologi
[av t. stutzen, stutz, kort gevär, stump (se STUDS, sbst.2)]
(†) = STUDSARE, sbst.3 I 1. Til Krijgzreedskap, höra otaliga många Instrumenter .. Hackar, Stutzer, Musqweter, långe Röör, refle-Röör-Carabin, Pistohl oc Puffert. Rising KiöpH 95 (1669).
Ssg (†): STUDS-LÅS. = studsar-lås. Lindstam Huskv. 163 (i handl. fr. 1716).

 

Spalt S 13220 band 31, 1993

Webbansvarig