Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STRÄFSE sträf3se2, n.; best. -et; pl. -en.
Ordformer
(-äf- (-äff-) 1806 osv. -äv- 19291955 (: Strävseväxter))
Etymologi
[sv. dial. sträfse; sannol. till STRÄV, adj., med tanke på strånas taggar]
bot. (individ av) algsläktet Chara Lin. Chara vulgaris .. Sträffse. Retzius FlOec. 158 (1806). Chara aspera (Sträfse). Krok o. Almquist Fl. 2: 92 (1907). 3NF 11: 313 (1929). — jfr RÖD-STRÄFSE (Krok o. Almquist Fl. 2: 92 (1907; om växten Ch. tomentosa)), TAGG-STRÄFSE.
Ssg (bot.): STRÄFSE-VÄXT. växt tillhörande familjen Characeae, kransalger. 3NF 11: 312 (1929). 2SvUppslB (1955).

 

Spalt S 12999 band 31, 1993

Webbansvarig