Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STRÄCKVÄRJA sträk3~vär2ja, förr äv. STRICKVÄRJA l. STRECKVÄRJA, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Hedberg Artill. 350 (1975)), ((†) -er HFinlH 3: 237 (1555), 2VittAH 3: 317 (1788, 1793)).
Ordformer
(streck- 17881850. strich- 1566. strick- 1605. strijck- 1562. stryck- 1576. stryk- 1566. sträck- 15551975)
Etymologi
[sannol. ombildning (med anslutning till VÄRJA) av mlt. strīkwere l. t. streichwehr, av strīken resp. streichen, stryka, bestryka (se STREICHGARN), o. were resp. wehr, värn (se VÄRN)]
(numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) = STRYKVÄRN. Slåthet (är) wäl .. försörcht met all sin waern bodhe till sträck wærijer och brysth wärn. HFinlH 3: 237 (1555). Wår tro tienere .. Isach Beem .. skall .. befeste befestningen medh wall rundt om hele holmen medh sine strickwerier efther den skapelun, wij honom medgifuitt hafue. PrivSvStäd. 4: 376 (1605). I vallarnas hörn skulle .. (sträckvärjor eller kaponjärer) byggas och bestyckas med bestrykande stormstycken. Hedberg Artill. 350 (1975).

 

Spalt S 12999 band 31, 1993

Webbansvarig