Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRIGEL stri3gel2, r. l. m.; best. -n; pl. -glar; förr äv. STREGEL.
Ordformer
(stregel 17851826. strigel 1778 osv.)
Etymologi
[liksom d. strigle av t. striegel, av fht. strigil, av lat. strigilis, till stringere, sammandraga, avstryka o. d. (se STRINGERA). — Jfr STRIERA, STRIGILLERA, STRIGLA, v.]
1) (numera föga br.) skrapa.
a) [jfr motsv. anv. av lat. strigilis] för rengöring av huden. Att frottera och massera den badande och skrapa hans hud med en strigel. Jensen o. Wåhlin Thompson Vällukt. 83 (1928).
b) ryktskrapa. Strigel, skrapa för rengöring af hästens hud. Består af en järnskifva, tvärs öfver hvilken finnas anbragta fintandade tvärlister. Drages med lätt hand i samma riktning som hårremmen. Juhlin-Dannfelt (1886).
2) (†) i bildl. anv. av 1, om en bildning av hår på fotdel hos spindel, som påminner om en strigel (i bet. 1). På fotdelarna (hos spindeln) finnas ofta sporrar med kamformiga tänder, piggar .. och andra hornaktiga utwexter, och ännu oftare bilda sig håren till borstar eller striglar, hwarmed de putsa sig. Holmström Ström NatLb. 4: 56 (1852).
3) verktyg l. redskap (av växlande konstruktion) varpå man stryker rakkniv l. annat eggjärn o. d. för att åstadkomma vass egg; särsk. om sådant verktyg osv. bestående av en (på olika sätt preparerad) läderrem l. en med (på olika sätt preparerat) läder överdragen träskiva l. metallställning o. d., rakstrigel. 2 st RakKnifvar med fouteral och Strigel. BoupptVäxjö 1778. Hr Johan Tralio .. har lärt et rön, bestående af en Kula .. förmedelst hwilken de alrasämste Rak- och Penn-knifwar strax kunna göras skarpa .. Man tager Strigeln, hwarå man gemenligen plägar stryka knifwen .. och far några gånger med Kulan deröfwer, stryker så Knifwen som wanligt derå, så skal den sämsta Rak- eller Pennknif skära likt den bästa. GT 1786, nr 52, s. 4. Finot i Frankrike har uppfunnit ett sätt att af papp tillverka förträffliga striglar för rakknifvar. Pasch ÅrsbVetA 1827, s. 104. (Skärsliparnas) vanligen mycket primitiva redskap bestå af en mindre, med trampa drifven slipsten jämte brynsten och strigel. 2NF 25: 1458 (1917). Den senaste nyheten i rakapparater — rakhyvel och strigel i ett. SvD(A) 29/6 1933, s. 5. — jfr RAK-, RAKKLING-, RAKKNIVS-, SLIP-STRIGEL m. fl.
Ssgr (till 3): STRIGEL-PASTA. pasta för bestrykning av lädret i rakstrigel. KatalÅhlénHolm 37: 150 (1916). jfr rak-strigel-pasta.

 

Spalt S 12675 band 31, 1991

Webbansvarig