Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRICHPLATS, m.; best -en.
Etymologi
[av t. streichplatz, av streichen, stryka, bestryka (se STREICHGARN), o. platz, plats (se PLATS, sbst.1)]
(†) sekundflank (varifrån bestrykande eld avgavs mot terrängen framför kurtinen). Rålamb 8: 6 (1691). Några Auctores .. hafwa giordt deras (fästnings-)Cortiner mycket swagare än Facerna, i dhet de hafwa anlagt desz Flyglar mycket små, antingen at taga till dheras Bastioner mehra Strichplatz på Cortinen, eller at förminska Grafwens Omkåstnad. Därs. 70 bis.

 

Spalt S 12620 band 31, 1991

Webbansvarig