Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STREPENS, n.; best. -et.
Ordformer
(-entz)
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat mlat. strepentia, till lat. strepere, bullra, larma, l. bildat till strepere efter mönster av andra ord på -ens (KADENS, KORRESPONDENS, RESIDENS m. fl.)]
(†) buller l. larm l. bråk l. gräl l. dispyt; äv.: våldsam rörelse o. d. Som .. (kyrkoherden), oacktat drawanternes motstånd, wille mäd forss, gå rad in i dråningens gemaak, bleef där ett Strepentz af. Columbus MålRoo 8 (c. 1678). I ett Borgarhuus, höllt en gång en pijga på at bädda säng’n; Ok hur thet bars til, at hon giool någo Strepentz, föll en bägare neer tåf sänge-täcki. Därs. 47. Tilas Ant. 1: 339 (1766).

 

Spalt S 12609 band 31, 1991

Webbansvarig