Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRELTS strel4ts l. sträl4ts l. STRELITS stre4lits l. strelit4s, m.; best. -en; pl. -er (HSH 38: 68 (1590) osv.) ((†) -ar HC12H 4: 327 (c. 1700)).
Ordformer
(stelz 1614 (: Stelzerna, pl. best.). strelis(s) 1671 (: Strelisser, Streliser, pl.). strelits (-tz) 1590 (: Strelitzer, pl.) osv. streliz 1687 (: Strelizer, pl.). strelss 1600-t. (: Strelsser, pl.). strelts (-tz) 1898 (: streltser, pl.) osv. strelz 1614 (: Strelzer, pl.). stälz 1614 (: Stälzerna, pl. best.))
Etymologi
[av ry. streléts (pl. streltsý), till strelá, pil (se STRÅLE)]
hist. om var o. en av medlemmarna (soldaterna) i ett ryskt, av tsar Ivan IV († 1584) vid mitten av 1500-talet inrättat livgarde (så småningom utgörande en stående yrkesarmé), upplöst omkr. år 1700 av tsar Peter den store († 1725); nästan bl. i pl. (i sht om gardet l. yrkesarmén). (Vid anstormningen) Wåro aff Fienden 20,000 man Baijorer och Strelitzer förårdnadt til storms. HSH 38: 68 (1590). När .. (greve Stenbock) kom in emot (den ryska) staden, fick Han kunskap, at der woro 2000 Strelitzer, som den tiden woro Czarens bästa Soldater. Loenbom Stenbock 1: 34 (1757). På goda grunder ansåg .. (Peter den store sin syster Sofia) vara den ledande handen i strelitzernas uppror. Lindqvist Dagsl. 1: 189 (1898). Grimberg VärldH 10: 545 (1941).
Ssgr (hist.): STRELTSER- l. STRELITSER-FANA. fana utgörande fälttecken för streltser. KKD 3: 23 (c. 1705).
-GARDE. i sg. best. Lindqvist Dagsl. 1: 189 (1898).
-OFFICER. officer vid streltsergardet. Grimberg VärldH 10: 612 (1941).
-REGEMENTE. regemente ingående i streltsergardet. Sandgren Furst. 177 (1962).
-STANDAR. jfr -fana. KKD 3: 23 (c. 1705).
Avledn.: STRELITSK, adj. (Stelische, pl. 1612 (felaktigt för Strelische). streletsk 1674) [av ry. strelétskij] (numera bl. tillf., hist.) som tillhör l. avser streltserna. Jacob Pontuson de lagardie .. hade en hoop med sig af Edert (dvs. ryskt) landzfolck Stelische (felaktigt för Strelische) och andre. SUFinlH 4: 17 (1612). Palmquist ObsRyszl. 29 (1674).

 

Spalt S 12608 band 31, 1991

Webbansvarig