Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRECKELVIS, adv.
Etymologi
[sannol. till streckla]
(†) på ett sätt som kännetecknas av att ngt pekar åt olika håll l. omväxlande än åt ett o. än åt ett annat håll; omväxlande l. växelvis l. alternerande. Man tar (till ett fysikaliskt experiment) en trekantig blytrå och skiär honom streckelvijs til hagel i tetrahedral figurer. Polhem ESkr. 3: 198 (c. 1715). Ett kuggjul (på uppfordringsverk) hwilket hade 2ne rader kuggar som woro streckelwis satte. König Mec. 156 (1752).

 

Spalt S 12600 band 31, 1991

Webbansvarig