Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRECKARE strek3are2 l. sträk3-, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[ellips av UNDERSTRECKARE]
(i fackspr.) tidningsartikel som står under strecket (se STRECK, sbst.1 1 d), understreckare; jfr under-streck. Streckare: Scenen. Af Gustaf Hellström. SvD(L) 1905, nr 323, s. 1 (i innehållsförteckning). När .. (Frans G. Bengtsson) utgett första bandet av sin bok om Karl XII .. skrev Böök en streckare i SvD, som var mycket erkännsam. Stolpe BerättMer 62 (1971).
Ssg (i fackspr.): STRECKAR- l. STRECKARE-AVDELNING. i tidning: avdelning (se d. o. 3) med uppgift att producera streckartiklar. SvD 5/4 1941, s. 5.

 

Spalt S 12600 band 31, 1991

Webbansvarig