Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRECK-.
Ordformer
(streck- 1592. strich- 1691)
Etymologi
[av t. streich-, ssgsform till streichen, slå, stryka, bestryka (se STREICHGARN); formen strich- torde bero på anslutning till t. strich, streck (se STRECK, sbst.1)]
1) ss. förled i ssgr betecknande linje angivande bestrykande eldgivnings täckningsområde l. plats varifrån sådan eldgivning sker l. betecknande ngt som drages längs marken.
2) ss. förled i ssg betecknande ngt som användes för på- l. avstrykning av ngt.
Ssgr (†): (2) STRECK-DUK. [efter t. streichtuch] duk använd för avstrykning av smuts o. d. från häst l. för påstrykning av salva o. d. KlädkamRSthm 1592 B, s. 24 a; jfr stryk-duk 1.
(1) -LINJE, sbst.2 (sbst.1 se sp. 12590) [av t. streichlinie] stryklinje, defenslinje. Stora eller beständiga Streck-Linian. Rålamb 8: 6 (1691). Utsträckia Strichlinians Längd till ett Styckeskått. Därs. 70 bis. (1691).
(1) -NÄT. [efter t. streichnetz] (†) fågelnät som drages längs marken vid fångst, stryknät. Ett Strecknäth till att fånga Rapphöns. HovförtärSthm 1686, s. 306.

 

Spalt S 12596 band 31, 1991

Webbansvarig