Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRATO- strat1o- l. stra1t- l. -tω-, i vissa ssgr äv. strat3o~ osv., ssgsled1.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. strato-, ssgsform till STRATUM]
ss. förled i ssgr betecknande visst atmosfärskikt l. betecknande ngt som förekommer l. användes i l. som används för undersökning av detta atmosfärskikt l. ngt som kännetecknas av skikt l. lager.
Ssgr (i sht i fackspr.) [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: STRATO-PAUS. i sht meteorol. om stratosfärens övre gräns. TNCPubl. 53: 99 (1973).
-PLAN104, äv. 30~2. (mindre br.) stratosfärplan. TT 1940, Allm. s. 360.
-SFÄR. meteorol. om den del av atmosfären som ligger mellan tropopausen o. stratopausen (o. inom vilken temperaturen vanl. ökar med höjden); i ä. indelningssystem om den del av atmosfären som låg ovan troposfären; äv. dels i utvidgad anv., om ett nedre skikt i djuphavet, dels bildl. VetAÅb. 1914, s. 321. Piccards ballong uppe i stratosfären på onsdagsmorgonen. UNT 28/5 1931, s. 1. Man känner sig förflyttad till en högfinansens stratosfär, där alla vanliga mått försvinna. SvD(A) 1932, nr 103, s. 4. SvGeogrÅb. 1946, s. 196 (i djuphavet). I den ovanför (dvs. ovanför troposfären) liggande delen, stratosfären, är temperaturen i det närmaste konstant. Bergholm Fys. 1: 53 (1953).
Ssgr: stratosfär-ballong. meteorol. ballong för stratosfärflygning. UNT 8/3 1934, s. 1. Wallenquist AstrVT 26 (1977).
-blå. (i fackspr.) blå som stratosfären; särsk. i n. sg. substantiverat. Stratosfärblått är ett av de nya namnen på säsongens färger. UNT 22/9 1934, s. 9.
-flyg. (mindre br.) stratosfärplan. UNT 3/3 1942, s. 1.
-flygning. i stratosfären skeende flygning (se flyga 2). Piccards stratosfärflygning lyckligt genomförd. UNT 19/8 1932, s. 1. Ahlgren Atomkrig 15 (1946).
-plan. flygplan för stratosfärflygning; jfr strato-plan. SvD(A) 1932, nr 184, s. 5.
-SFÄRISK, adj. [till -sfär] som tillhör l. avser stratosfären. Taube PepitaDans. 8 (1950). Ymer 1951, s. 94 (om moln).
-SKOP. vid flygning i mörker l. dimma o. d. (blindflygning) förr använt instrument varmed pilot höll sig underrättad om flyghöjder för o. avstånd till övriga flygplan inom sitt höjdskikt; äv. (o. om nutida förh. bl.) om ballongburet teleskop uppsänt i stratosfären för fotografisk astronomisk observation. 2BonnierKL (1946). BraBöckLex. (1980; om teleskop).
-TYP. geol. om bestämt avsnitt av lagerföljden på bestämd lokal, som ligger till grund för den formella definitionen av en stratigrafisk enhet. DN 6/9 1970, s. 4.
-VULKAN1004, äv. 30~02. geol. vulkan uppbyggd av alternerande lager av lava o. pyroklastiskt material. Ahlén Löffler 23 (1877).

 

Spalt S 12571 band 31, 1991

Webbansvarig