Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRATEGEM strat1ege4m, äv. -ʃe4m (Moberg Gr. 92 (1815), -schä’m Dalin, KonvLex. (1864)), förr äv. STRATAGEM, n. (Kellgren (SVS) 4: 29 (1779) osv.) ((†) r. l. m. Ekeblad Bref 2: 44 (1658), Sturzen-Becker 2: 194 (1861: stratagemer, pl.)); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = (ss. r. l. m. -er HSH 6: 280 (1713), Sturzen-Becker 2: 194 (1861)). Anm. Förr användes äv. formen stratagema
Ordformer
(pl. -ata)
Etymologi
[ombildning av gr. στρατήγημα, se nedan].
Månge stratagemata, räncker och krigzpusz. Isogæus Segersk. 699 (c. 1700). Biurman Brefst. 292 (1729, 1767). (strata- 16581889. strate- 1868 osv. -gem 1801 osv. -geme (-gème) 17791805. -gemen, sg. best. 1658. -gemer (-gèmer), pl. 17131861. -gemet, sg. best. 1825 osv.) [jfr t. stratagem, strategem, n., eng. stratagem, fr. stratagème, m., it. stratagemma, m.; av lat. strategema, n., av gr. στρατήγημα, till στρατηγέω, leder en här, är strateg, till στρατηγός, strateg (se STRATEG). — Jfr STRATEGETISK] (numera bl. i vitter stil l. med ålderdomlig prägel) om strategiskt drag l. om krigslist; äv. oeg. l. bildl.; tillf. äv. om ngt konkret använt i krigslist. Ekeblad Bref 2: 44 (1658). Trojanska Fejden, / der hundra hjeltar kämpade / i tio runda år, och hade fullt opp göra, / att med ett stratagem af trä / den stora hufvudstan förstöra. AGSilverstolpe Skald. 1: 200 (1801). Löjligast var att iakttaga de oskyldiga stratagemerna i afseende på Första Hufvudtiteln. Crusenstolpe Ställn. 9: 35 (1844). Ni skulle se honom, med hvilken uppmärksamhet han hela aftonen sköter sina kort, med hvilket intresse han följer de respektiva medspelarinnornas fina inviter eller ännu finare stratagemer. Sturzen-Becker 2: 194 (1861). SvD(B) 1943, nr 199, s. 4 (om strategiskt drag).
Avledn.: STRATEGEMISK, adj. (strata- 1788) (numera föga br.) som utgör en krigslist; särsk. ss. adv. Det var något stratagemiskt sagdt; pardon, man kan intet alltid vara spiritueu (dvs. spirituell)! Kexél 1: 126 (1788).

 

Spalt S 12567 band 31, 1991

Webbansvarig