Publicerad 1991   Lämna synpunkter
-STOMA, n.
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat fsv. stōma, n., motsv. got. stōma, m., stomme (se STOMME, sbst.2). — Jfr -STOMAN]
stomme (se STOMME, sbst.2 1); ss. senare led i ssgn KITTELS-STOMA (Är förbettrad och Lappad andra kätzlar medt vtaff, kätilsz stoma. ArkliR 1562, avd. 12).

 

Spalt S 12123 band 31, 1991

Webbansvarig