Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOLPA, v.3 -ade. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[möjl. avledn. av STOLPE, efter t. stollen (se STOLLA, v.2) i felaktig association av detta ord med t. stolle, stollen, stolpe; möjl. dock i stället utgående från en felaktig upplösning av ssgn STOLL-PÅLE]
(†) = STOLLA, v.2 (Hudarna) bearbetas efter stolpningen, med slätmånen, så att deras yta blir likformig. AHB 53: 54 (1871). Man påstryker .. (färgen) med en borste på de förut blekta skinnen, hvarpå de efter torkningen stolpas och utskakas starkt, för att befrias från löst färgstoft. Därs. 55.
Ssg: STOLP-JÄRN. (†) = stoll-järn. AHB 53: 10 (1871). (Hudarna behandlas) efter torkningen .. på stolpjernet, för att återgifvas erforderlig smidighet. Därs. 54.

 

Spalt S 12104 band 31, 1991

Webbansvarig