Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOL, sbst.3, r. l. m. l. f.; best. -en.
Etymologi
[sannol. ellips av ett icke anträffat stolgebyr (jfr d. stolgebyr), av t. stolgebühr, bestämt belopp vilket skulle erläggas till präst för (utanför det vanliga fallande) ämbetshandlingar, av mlat. jura stolae, pl. av ius, rätt (se JURIS), o. stola, till prästs ämbetsdräkt hörande plagg, bildl.: prästämbete (se STOLA, sbst.2 2 a)]
(†) i fråga om ä. akademiska förh.: avgift som av deponent (se d. o. 2) vid deposition (se d. o. 2) skulle erläggas till depositor (se d. o. 2). Depositor (vid en studentdeposition 1735) war Herr Magister Eric Catonius .. Sedan stolen på wanligit sätt war nedlagd, frågade oss Depositor: Hwad är en Djekne? KalmNatSkr. 8: 18 (cit. fr. c. 1775).

 

Spalt S 12090 band 31, 1991

Webbansvarig