Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOKER stå4ker l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -n; pl. -krar (JernkA 1939, s. 582 osv.), äv. -s (VaruhbTulltaxa 1: 464 (1931) osv.).
Etymologi
[liksom dan. o. nor. stoker av eng. stoker, eldare, av nl. stoker, eldare, till stoken, underhålla en eld, elda (se STOKA, v.)]
i sht tekn. mekanisk anordning för (automatisk,) kontinuerlig frammatning av fast bränsle i (sluten) eldhärd (i värmepanna o. d.), undermatningsrost; äv. i oeg. l. utvidgad anv., om liknande anordning för frammatning av annat än bränsle. Eldningsapparater (stokers) .. avse att kontinuerligt tillföra eldstaden bränsle samt att åstadkomma en jämn och fullständig förbränning av detsamma. VaruhbTulltaxa 1: 464 (1931). Ugnen eldas med 12 stokrar. JernkA 1939, s. 582. Fairbanks-Morse automatiska stoker är det mest effektiva och tillfredsställande aggregatet när det gäller automatisk eldning. SDS 1948, nr 106, s. 1. Stoker: mekanisk anordning för kontinuerligt inlägg av mängen vid vannugn (dvs. glassmältugn). Hermelin Glas (1966). S k stokers, frammatare av flis till pannor. UNT 16/1 1974, s. 1.
Ssgr (i sht tekn.): A: STOKER-ANLÄGGNING~020. (stoker- 1978 (: stokeanläggning; felaktigt för stokeranläggning) osv. stokers- 1938) anläggning för stokereldning. BtRiksdP 1938, Saml. 6: nr 192, s. 9.
-ELDNING. jfr elda 6. JernkA 1939, s. 570.
-PANNA. jfr panna, sbst.1 2 (a). SvTeknUppslB 2: M 36 (1939).
B (numera mindre br.): STOKERS-ANLÄGGNING, se A.

 

Spalt S 12073 band 31, 1991

Webbansvarig