Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOK stå4k, sbst.2, äv. STOKES stå4ks, r.; best. -en; pl. =.
Ordformer
(stok 1953 osv. stokes 1967 osv.)
Etymologi
[jfr eng. stoke(s); av namnet på den engelske fysikern G. G. Stokes († 1903), som utfört grundläggande forskning rörande viskositet; benämningen föreslagen av M. Jacob 1928, i ZeitschrTechnPhys. 9: 22; jfr sådana ord som AMPÈRE, FARAD, OHM]
fys. måttsenhet för kinematisk viskositet (med förkortningen St); i officiellt språk (Système International d’Unités) numera ersatt av: kvadratmeter per sekund (m2/s), varvid 1 St = 10-4 m2/s. SEN 2: 27 (1953). Kinematisk viskositet, kvoten av dynamisk viskositet och densitet; anges med enheten 1 stok (1 St). TNCPubl. 30: 22 (1958). Stok (St) .. (dvs.) äldre måttenhet för kinematisk viskositet. Motsvarande SI-enhet är metertvå per sekund (m2/s), varvid 1 St = 10-4 m2/s. BraBöckLex. 22: 9 (1980).

 

Spalt S 12071 band 31, 1991

Webbansvarig