Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOFT stof4t, sbst.3, n. (Linder Om -er 54 (1890) osv.) ((†) r. l. m. VetAH 1767, s. 142 (: färge-stoft), ÖoL 141 (1852: Färgstoft)); best. -et; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. ståft)
Etymologi
[ombildning av STOFF, sbst.1, med anslutning till STOFT, sbst.5 (färgstoffer har ofta pulverform)]
(numera mindre br.) om färgstoff; jfr STOFF, sbst.1 4. Linder Om -er 54 (1890). Det är en färghandel, där man kan vara viss om, att de blott ha fina stofter. Östergren (1946). Färger av speciellt utvalda stofter. SvHandordb. (1966). — jfr FÄRG-STOFT.
Ssg (numera mindre br. Anm. Ssgn kan äv. hänföras till STOFT, sbst.5 ssgr): STOFT-FÄRG. pulverformigt färgstoft. AHB 56: 35 (1871). De till tapettillverkning använda färgerna äro dels stoftfärger (jord- och mineralfärger samt fernissa), dels flytande färger. TT 1878, s. 31. Puderfärger .. Dessa stoftfärger anbringas på det tryckta (pappers-)arket på samma sätt som för bronspulver är vanligt. NordBoktrK 1911, s. 149.

 

Spalt S 12052 band 31, 1991

Webbansvarig