Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STOFT, sbst.2, r. l. m. (KlädkamRSthm 1648 A, s. 14 a (: sidhen Stofft), Lundell (1893)) l. n. (BoupptSthm 1686, s. 286 a, Bil., ÖoL (1852: stofter, pl.)); best. -en; pl. -er (Stof´ter Weste, stå`fft’r Dalin) (äv. att hänföra till genus n., Stråle RörstrMariebg 60 (1870: sidenstofter), Lundell (1893)); ss. n. best. -et; pl. = (KlädkamRSthm 1650 Fransk, s. 214 (: Stofften; pl. best.)) l. -er (se ovan).
Ordformer
(förr äv. stavat stofft, ståf(f)t)
Etymologi
[ombildning av STOFF, sbst.1, med -t sannol. tillfogat gm påverkan från tygnamnen LÄRFT, TAFT. — Jfr STOFT, sbst.4]
(†) = STOFF, sbst.1 2. KlädkamRSthm 1650 Fransk, s. 214 (fr. orig. Därs. 163: Les Etoffes). Til allehanda slags Stofter, Camelotter, Barracans och dylik wäfnad .. (fordras) hårdare (spunnet) garn. Nordencrantz Arc. 239 (1730). Drällväfnad, både linne och ståft, har Lars Anderssons hustru först infördt i denna orten. Barchæus LandtHall. 59 (1773). Stofter .. (dvs.) Allahanda ylle el. sidentyger. Weste FörslSAOB (c. 1817). Wäfnader .. af Kamull allena, så till ränning som inslag, eller så kallade Stofter. SFS 1826, s. 529. Stofter .. (dvs.) Glatta, ovalkade ylletyger. Dalin (1854). Lundell (1893). — jfr SIDEN-, YLLE-STOFT.
Ssgr (†): A: STOFT-BESIKTNING. (stoft- 18161823. stofts- 18061812) konkret, = stofts-hall. SthmStCal. 1806, s. 115. SvNorStatskal. 1823, s. 242.
-FABRIK. (stoft- 17301823. stofts- 17601865) stoffabrik. Nordencrantz Arc. 247 (1730). Rydqvist StatsekonBetr. 103 (1865).
-FABRIKÖR. (stoft- 1793. stofts- 1789c. 1817) fabrikör som äger l. förestår en stoffabrik. Runemark SthmVägv. 12 (1789). Weste FörslSAOB (c. 1817).
-KARDA. = stoff-karda; jfr -stråkarda. BoupptSthm 1672, s. 55 a, Bil. (1671).
-STRÅKARDA. stråkarda för uppruggning av stoffer; jfr -karda. BoupptSthm 1686, s. 286 a, Bil. —
-VÄVARE. (stoft- 1758 (: Stoft-Wäfvare Gesällen). stofts- 1762) person som yrkesmässigt väver stoffer. GbgMag. 1762, s. 267.
Ssg: stoftvävare-gesäll. gesäll (se d. o. 2) under utbildning till ”stoftvävare”. PT 1758, nr 5, s. 3.
-VÄVERI. konkret, = -vävnad; äv. om stoffabrik. Nordencrantz Arc. 241 (1730). Stoftväfveriet (vid Alingsås manufakturverkstäder 1738) .. bestod af 12 (väv-)stolar. Stråle RörstrH 1: 6 (1879).
Ssg: stoftväveri-fabrik. = stoft-fabrik. SvSaml. 1: 8 (1763).
-VÄVNAD. (stoft- 1756. stofts- c. 1817) vävning av stoffer; äv. i pl., konkret: stoff. PH 6: 3920 (1756). Weste FörslSAOB (c. 1817; i pl.).
B: STOFTS-BESIKTNING, -FABRIK, -FABRIKÖR, se A.
-HALL. hall (se hall, sbst.2 2) som utövade tillsyn över stoffabrikerna inom sitt område. SthmStCal. 1766, s. 63. Därs. 1768, s. 72.
-KJORTEL. kjortel (se kjol 3, 5) av stoff. VRP 1717, s. 232. BoupptVäxjö 1782.
-STOL. vävstol för tillverkning av stoffer. Hülphers Norrl. 1: 15 (1771).
-STUBB. kjol av stoff. BoupptVäxjö 1786.
-TÄCKE. täcke (med tyg) bestående av stoff. BoupptVäxjö 1760. Därs. 1772.
-VAR. på l. till kudde: var av stoff. ÅgerupArk. Bouppt. 1763.
-VÄVARE, -VÄVNAD, se A.

 

Spalt S 12051 band 31, 1991

Webbansvarig