Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STILB stil4b, r.; best. (tillf.) -en; pl. =. Anm. Ordet förkortas i teknisk l. vetenskaplig framställning sb.
Etymologi
[jfr eng. stilb; av gr. στίλβη, glans, lampa, till στίλβω, glänser, blinkar, skimrar, av ovisst urspr. — Jfr STILBIT]
fys. i sht i ä. fysik använd måttsenhet för en ljuskällas utstrålning av ljus per ytenhet (luminans); i nutida fysik liktydigt med: en candela (enheten för ljusstyrka) per kvadratcentimeter l. 10000 candela per kvadratmeter (vilken sistnämnda måttsstorhet utgör den inom ljusläran numera dominerande enheten för luminans). Enheten för ljustäthet benämnes Stilb (Sb). Härmed menas ljustätheten hos en lysande yta av 1 cm2, vilken utstrålar ljusstyrkan 1 HK vinkelrätt mot ytan. Karleboser. 1: 84 (1936). Uttryckes ljusstyrkan i Hefnerljus och ytan i cm2, fås ljustätheten i stilb. 3NF 23: 924 (1937). 1 sb = 10000 candela/m2. BraBöckLex. (1979). Enheten sb undvikes numera. I stället används cd (dvs. candela)/m2 som enhet för luminans. SAOBArkSakkSvar (1985).

 

Spalt S 11762 band 30, 1989

Webbansvarig