Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STIGMATIKAL- stig1matika3l~ l. 0103.
Etymologi
[jfr eng. stigmatical, stigmatisk; till lat. stigmaticus, brännmärkt, till stigma, (märke efter) sticksår, brännmärke (se STIGMA)]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som kännetecknas av ett stigma l. stigman (se STIGMA 2 b).
Ssgr (numera föga br.): STIGMATIKAL-FLÄCK. med ett l. flera stigman försedd fläck (se fläck, sbst.1 b). Boheman ÅrsbVetA 1840—42, s. 103.
-GREN. jfr gren, sbst.1 3, o. -fläck. Dahlbom Insekt. 264 (1837).

 

Spalt S 11722 band 30, 1989

Webbansvarig