Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STIFTA stif3ta2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(äv. -fft-)
Etymologi
[jfr d. stifte, mlt. stiften, nl. stiften, t. stiften, steften; avledn. av STIFT, sbst.1 — Jfr BESTIFTA]
1) motsv. STIFT, sbst.1 1: fästa l. hopfästa (ngt) med inslagna stift (l. små spikar o. d.); äv. i uttr. stifta fast ngt; äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (jfr -STIFTAD; se STIFT, sbst.1 avledn.); äv. abs., särsk.: (hop)fästa med stift l. slå in stift (o. därigm (hop)fästa ngt). Stifta fönsterglas, slå in stift runt fönsterglas för att hålla detta på plats. Stifta (fast) ett papper på ritbrädet. Stiftade golv (i sht byggn.), golv i vilka bräderna är fastsatta med järnstift. Stiftade skoklackar, skoklackar beslagna med skostift l. skospik (med stora runda huvuden). Sammansättningen af särskilta pjeser till ett garnitur sker genom stiftning, skrufning, hophakning med ringar o. s. v. Almroth Karmarsch 607 (1839). Jag finner det vara stor misshushållning uti att stifta sulorna, emedan det förstör ränderna och gör .. en halfsulning omöjlig. Blanche Bild. 2: 227 (1864). Kanten (av lädret på trätofflor) stiftas fast med märlor över en järntråd som löper längs hela kanten av botten. SvSkog. 1297 (1928). Den stiftade bakplåten av järn når med en 8 cm lång tunga upp över kolvhälen (på målskjutningsbössan). Livrustk. 1943—45, s. 162. Jag hjälpte till med att klä kistan inuti med vadderat siden och att stifta det kring kanten med små spikar. Östergren (1946). Listerna stiftas fast. Slå stiften snett in i kanten på dörramen. Ryegård Slöjd. 97 (1957).
2) (†) motsv. STIFT, sbst.1 1 c: fästa (mindre prydnad l. smycke) med dess metallten(ar) l. stift, anbringa (mindre prydnad osv.) med hjälp av dess fästande metallten(ar) osv. (Om välgjort men gammalt smide, silver o. guld) kommo i ens sinnerijks konstnärs mästerlige hand, som weet och förståår huru, och hwar hwart bör sättias, skickas och stifftas; twijkar iagh intet man ju skulle komma en rijk och prydhlig skrudh til wägha igen. Stiernhielm Fateb. Föret. 4 a (1643).
Särsk. förb. (till 1): STIFTA IHOP10 04, äv. HOP4. sammanfoga l. fästa ihop (ngt) med inslagna stift. Tholander Ordl. (1872). Uti fabriken stiftas lådorna ihop. SvD 1899, nr 294, s. 4.
STIFTA OPP, se stifta upp.
STIFTA SAMMAN10 32 l. 40 l. TILLSAMMANS040, äv. 032. jfr stifta ihop. Berlepsch (uppfann) ramarne (till en bikupa) .., hvilka helst böra tappas ihop, men äfven kunna stiftas samman. Dahm Biet 140 (1878). Hvarje hjul (i ett pendelur insättes) särskildt och bottnarne stiftas väl tillsammans. Ericsson Ur. 79 (1897).
STIFTA UPP10 4, äv. OPP4. sätta upp (ngt) med hjälp av stift. Sagoslott i parti och minut från Vidablickskolan i Norrköping stiftar fru Mona Underdal upp på utställningen i Sveriges radios depeschkontor. SvD(A) 1959, nr 32, s. 14.
Ssg (till 1): STIFTNINGS-MASKIN. maskin som slår l. trycker in stift; särsk. (skom.) om maskin med vilken sulor o. klackar stiftas fast. Patent sökes för anordning vid stiftningsmaskiner. SvLädSkoind. 1910, s. 143.
Avledn.: STIFTARE, sbst.1, m//ig. till 1; särsk. (förr): arbetare som stiftade ihop cigarrlådor. SAOBArkSakkSvar (1986).

 

Spalt S 11665 band 30, 1989

Webbansvarig