Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STICK stick4, adv.1
Etymologi
[liksom d. stik (i sht i uttr. stik i stævn, stick i stäv), nor. stikk av lt. stik i sådana uttr. som stik öst, (vinden kommer o. d.) rakt österifrån, stik up, rakt upp (ss. en stake), av det sbst. som föreligger i mlt. stikke, spetsig käpp, påle (se STICKA, sbst.1)]
1) sjöt. i uttr. stick i stäv (äv. skrivet stick-i-stäv), ngn gg äv. stick och stäv, förr äv. stick i näsan, betecknande att vinden (l. ett mötande fartyg o. d.) kommer rakt mot stäven l. rakt emot färdriktningen l. rakt förifrån; ngn gg äv. i uttr. stick emot, i fråga om vind l. ström i vatten, betecknande att den kommer rakt emot en. En stick i stäf varande motvind. Roswall Skeppsm. 2: 188 (1804). Weste FörslSAOB (c. 1817: stick i näsan). Wädret låg stick i stäf, och brottades med fartygets arbetande skoflar. Törneros (SVS) 2: 38 (1826). Vinden blåste både stick och stäf och eländigt lamt. Norlin JagtmÄfv. 144 (1888). Hastigt omskifte, liksom .. då en stormby kommer stick-i-stäf mot ett fartyg, som seglar med förlig bris. Landsm. V. 6: 107 (1891). Vi hade vind och ström stick emot. Hallström Bruun VanZant. 236 (1921). Vinden, som varit gynnsam hela dagen, skrotade motsols och kom nu nästan stick i stäv. Jägerskiöld Upplevt 497 (1943). Rydholm (1967).
2) i allmännare l. bildl. anv. av 1, i fråga om ngns handlande l. åsikter o. d., i uttr. betecknande att ngt är l. går o. d. rakt motsatt mot ngt l. är l. går rakt emot ngt; företrädesvis i uttr. (gå l. vara l. handla o. d.) stick i stäv mot (stundom med) ngt; stundom i uttr. vara i stick och stäv mot ngt l. ske stick och stäv mot ngt. För mig vill det synas som .. (K. F. Gärtners m. fl. forskares) åsigter .. (om hybridiseringen hos växterna) ginge stick i stäf mot den Darwinska uppgiften Agardh LinnéArt. 85 (1885). Fröding Eftersk. 2: 47 (1890, 1910: vara i stick och stäf mot). Schück VLittH 1: 370 (1899: voro .. stick i stäf med). Stå nu .. dessa båda parters uppgifter stick i stäf mot hvarandra, så är det godt att (osv.). EkonS 2: 539 (1901). Siwertz Sel. 2: 42 (1920: handlade). Bergman LBrenn. 186 (1928: sker). (Ett skådespel) där skådespelarna uttalade icke blott sina repliker utan även sina tankar, som ofta gick stick i stäv med de förra. Henning HbgMinn. 1: 363 (1950). Lundkvist i 3SAH LXXIX. 1: 12 (1971: går stick i stäv mot). — särsk.
a) (numera föga br.) ngt är stick i stäv för ngn, ngt hos ngn talar bestämt emot l. är bestämt negativt. Enobarbus. Jag vill följa ännu / Antonii sjuka lycka, fast förståndet / Är stick i stäf för mig. Thomander Shakespeare AntCleop. 141 (1825). Hagberg Shaksp. 12: 211 (1851).
b) i uttr. (vara l. segla o. d.) stick emot l. motsatt ngt, (vara osv.) rakt emot l. rakt motsatt ngt. (B. v. Beskow kunde) med kärlek .. omfatta och uppmuntra äfven sådant, som tycktes segla stick emot hans egen kosa. SvLitTidskr. 1868, s. 504. Som Ni sett af mina i Politiken tryckta manuskript äro de idéer jag drifver .. stick motsatta Morgenbladets. Strindberg Brev 5: 217 (1885). Förhållandet är .. stick motsatt. Lindström Landk. 72 (1941).
c) (mera tillf.) meningarna går stick i stäv om ngt, meningarna är rakt motsatta om ngt. SvD(A) 1932, nr 187, s. 6.
Ssg (till 2): STICK-VÄGS, adv. (tillf.) (gående) rakt emot (ngt). ÖgCorr. 28/12 1965, s. 6.

 

Spalt S 11547 band 30, 1989

Webbansvarig