Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STEMNA, STEMPNA, se stämma, sbst. o. v.

 

Spalt S 11409 band 30, 1989

Webbansvarig