Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STAVLA, v.; anträffat bl. ss. vbalsbst. -ING.
Ordformer
(stafling)
Etymologi
[sannol. (så vitt felskrivning ej föreligger) ombildning (möjl. med anslutning till STAV, sbst.2) av sv. dial. stuvla, stövla, kvista, topphugga, avledn. av stuva, styva, avhugga, beskära, avledn. av STUV, tygrest]
(†) kvista, hamla (se HAMLA, v.1 3). Såsom ett medel att bevara de vackra och lummiga träden på Lundagården hade rektor .. föranstaltat om deras käppning eller stafling, hvilket icke behagade de studerande, i synnerhet som i och för förvarandet af de nedhuggne grenarne, Lundagården hölls läst om aftnar och nätter. 2SkånS 7—9: 24 (c. 1850).

 

Spalt S 11318 band 30, 1989

Webbansvarig