Publicerad 1989   Lämna synpunkter
STAV sta4v, adv. l. adj. oböjl.
Etymologi
[jfr sv. dial. stå stav, stå stilla, ävensom stå i stav, dets., sannol. ombildning (med anslutning till STAV, sbst.2) av likbetydande stå sta (se STA(D), adj.), stå i stad (se STAD, sbst.1 1)]
(tillf.) i uttr. stå stav, stå stilla o. orörlig. Vilhelm Kirsewetter stannade .. framför alla dörrar. Han stod stav framför dem. Han stannade och väntade. Vare sig de gingo utåt eller inåt, så skulle sonen skynda att öppna för sin far. Hedberg Stopp 286 (1939).

 

Spalt S 11303 band 30, 1989

Webbansvarig