Publicerad 1986   Lämna synpunkter
STARTING, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[nära besläktat med nor. dial. start, halmstubb o. d., lt. start, svans, t. dial. starz, kålstjälk, i avljudsförh. till STJÄRT, STÄRTING; namnet givet på grund av gräsens styva strån]
(†) om vissa styvstråiga arter av halvgräs tillhörande släktena Agrostis Lin. o. Carex Lin.; jfr STARR, sbst.1, STÄRTING. Sernander LöfängBjärkSäb. 30 (cit. fr. c. 1700). När .. (kärrängarna) aftappas, blifwer antingen gräset förwandladt till sådant, som wäxer på hårdmarcken, eller blifwa de aldeles försämrade, så att på dem allenast wäxer stagg, starting och tåggräs. Crælius TunaL 138 (1774).

 

Spalt S 11100 band 30, 1986

Webbansvarig