Publicerad 1986   Lämna synpunkter
STAGREGRÄS sta3gre~grä2s, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[ssg med GRÄS; med avs. på förleden jfr sv. dial. (Skåne) stagra, ragla, stappla, ä. d. stagre, darra, d. dial. staggra, stagre, vackla, gå vacklande, sannol. etymologiskt identiskt med fvn. stakra (nor. dial. stakra), vackla, gå vacklande, till STAKA, gå stelt l. ostadigt o. d.]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) darrgräs. Lilja SkånFl. 72 (1870).

 

Spalt S 10816 band 30, 1986

Webbansvarig