Publicerad 1986   Lämna synpunkter
STAGNATION staŋ1naʃω4n, äv. stag1-, äv. -atʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. stang-)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. stagnation; av lat. stagnatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till stagnare, stå stilla, stagnera (se STAGNERA)]
(i sht i fackspr.) motsv. STAGNERA I 1, 2, om förhållandet att ngt (l. ngn) stagnerar, stillastående l. avstannande l. stockning l. (tillfälligt) stopp l. avbrott (i utvecklingen l. för driften o. d.). En stagnation inträdde i hans diktning. En stagnation i medlemsantalet, av vattenflödet. På det ingen stagnation uti embets ärenderne blifwa måtte. VDAkt. 1790, nr 347. (Känslolivet) är inom vissa gränser i behof af omväxling och förändring, emedan ständigt samma intryck förslöa känselnerverna och hota själslifvet med stagnation. Rydberg DSkön. 178 (1889). Det är klart, att isranden .. drog sig tillbaka mot västliga väderstreck under små upprepade stagnationer eller små periodiska framryckanden. Fennia 36: 186 (1915). Det kunde nog kanske synas, som om en viss stagnation hade inträffat inom astronomien under halvseklet omkring sextonhundratalets mitt. Lundmark Världsallt. 24 (1941). En stagnation eller minskning sker i biståndet till gamla huvudmottagarländer som Etiopien och Pakistan. DN 18/7 1971, s. 5. — särsk.
a) med. om blodstockning l. blodöverfyllnad (hyperemi) o. d., stas. Den yttre huden på kroppen blir af kölden brunröd, som gifver tillkänna vätskornas stagnation. Westerdahl Häls. 55 (1764). (Vid hjärtsäcksinflammation är) hjertat .. hopklämdt ..; dels upptager det derföre mindre blod från venerna, hvaraf stagnation i detta system (dvs. det venösa), dels (osv.). Hygiea 1840, s. 153. Stagnation av blodet i venerna. Bergstrand SvLäkS 448 (1958).
b) i fråga om det ekonomiska livet. Posten 1768, s. 336. Ersättning för afkastning af sågtillwerkning och stagnation i rörelsen blef ej bewiljad någon af de i rättegången inwecklade affärsmän. Englund Ged. 114 (1853). Det blef missväxt (i Finl.), allmän stagnation i affärsvärlden. NordRevy 1895, s. 821. Stagnationen inom industrien och inom världshandeln är ännu oförminskad. UNT 13/1 1931, s. 1. SDS 1976, nr 255, s. 2.
Ssgr (i sht i fackspr.): STAGNATIONS-KOMPLEX. (i fackspr.) på högmosse: växtsamhälle präglat av att mossens tillväxt avstannat. SvGeogrÅb. 1930, s. 126.
-PERIOD. period (se d. o. 3) av stagnation; särsk. till b. Almquist VärldH 9: 460 (1934). EkonT 1954, s. 30.
-TENDENS. tendens till stagnation; särsk. till b. EkonT 1954, s. 25.

 

Spalt S 10814 band 30, 1986

Webbansvarig