Publicerad 1986   Lämna synpunkter
SPÄNNANDE spän3ande2, p. adj.
Etymologi
[eg. p. pr. till SPÄNNA, v.3; jfr motsv. anv. av t. spannend, p. pr. till spannen (se SPANNA, v.3)]
som är fylld av l. väcker l. skänker spänning (se SPÄNNING, sbst.2 6 b); äv. allmännare: (mycket) intressant (o. ovanlig) o. d. En spännande bok, berättelse, tävling, upplevelse. Det skall bli spännande att se hur det här går. (Att en herre kom på besök) var nu ingenting märkvärdigt, och icke heller var det något märkvärdigt eller spännande i hans konversation vid bordet .. men sedan han rest på eftermiddagen, kom det märkvärdiga (då gästens identitet avslöjades). Ödman UngdM 1: 32 (1862, 1881). Det var tredje akten som började i det spännande drama (dvs. krigshotet från Danmark o. Ryssl. efter statsvälvningen 1772), i hvilket Sverige spelade hufvudrolen och de flesta af Europas makter voro medspelande. Odhner i 3SAH 6: 95 (1892). (Fiskarna) stälde sig runt omkring .. (gammelgäddan) och lyssnade, och hon drog den ena spännande historien efter den andra. Forsslund Djur 171 (1900). Larsson berättade om sitt äventyrsfyllda och spännande liv. Johnson Se 175 (1936). Aldrig blir man klok på dig, det är därför, du är så spännande. Spong Sjövinkel 13 (1949). Det är inte nödvändigt att betala 30 kronor för en fransk hattnål om man kan få en lika spännande svensk. Form 1952, s. 73. Gud så spännande, en detektiv, sa hon. Wahlöö Mord 131 (1964). Anm. Här icke upptagna anv. av spännande behandlas (i princip) under SPÄNNA, v.3

 

Spalt S 10554 band 30, 1986

Webbansvarig