Publicerad 1986   Lämna synpunkter
SPÄNN spän4, sbst.5, r.; pl. =.
Etymologi
[sv. slang. spänn (NysvSt. 1929, s. 214 (cit. fr. 1855)); möjl. antingen till SPÄNNA, v.4, l. av t. slang späne, pengar (pl. av span, se SPÅN, sbst.1), l. ombildning av SPECIE (se GBergman i NysvSt. 1948, s. 157 ff.)]
(vard.) krona (se d. o. 5 d). Vill ni ta tjufem spänn i da å komma igen om nåra dar å få resten? Koch GudVV 1: 367 (1916). Försvarsministern tillmötesgår kravet på 1000 spänn till muck. Det är årets stora nyhet under försvarshuvudtiteln. SvD 1975, nr 9, s. 19.

 

Spalt S 10508 band 30, 1986

Webbansvarig