Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPUTNIK sput4nik, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[liksom t. o. eng. sputnik av ry. sputnik, eg.: reskamrat, av s(o), (tillsammans) med (till den ieur. rot som föreligger i SAM-), o. putnik, resande, vägfarande, avledn. till put, väg, resa (till den ieur. rot som föreligger i FINNA, v.)]
(rysk) satellit (se d. o. 4). En rad nya sputnikar skall förbereda vägen till månen. SDS 1957, nr 311, s. 11. Den första sputniken blev .. en chock för det amerikanska folket. Dædalus 1960, s. 117.
Ssgr: SPUTNIK-FART. hög fart (liknande en sputniks). DN(A) 1957, nr 351, s. 9.
-RAKET. bärraket till sputnik. DN(A) 1957, nr 302, s. 11.

 

Spalt S 10379 band 29, 1985

Webbansvarig