Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPURRY spur4y, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[av eng. spurrey, spurry, av nl. spurrie (mnl. sporie), av mlat. spergula (Diefenbach) (se SPÄRGEL)]
(numera föga br.) bot. växten Spergula arvensis Lin., åkerspärgel. Retzius FlOec. 697 (1806). SvBot. nr 308 (1807). Bolin Åkerogräs 69 (1903).

 

Spalt S 10374 band 29, 1985

Webbansvarig