Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPULTING spul3tiŋ2, m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[möjl. ombildning av SPOLING, sbst.2, gm anslutning till SPULTA, sidoform till SPOLTA]
(om ä. förh., vard.) husar tillhörande (det 1928 indragna) Kronprinsens husarregemente. En kontingent av kronprinsens husarer, de s. k. spultingarna, kommenderades regelbundet till högmässan. Österling MinnV 11 (1967).

 

Spalt S 10371 band 29, 1985

Webbansvarig