Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPRÅNG- sproŋ3~.
Etymologi
[parallellbildning till SPRING- l. efter mönster av SPRÄNG- i sådana ssgr som SPRÄNG-FET, -FULL (o. med anslutning till SPRÅNG, sbst.1) bildad kortform till SPRÅNGANDE]
ssgsförled (förstärkande senare leden).
1) hyperboliskt l. bildl., betecknande ngn l. ngt ss. sådan l. sådan resp. sådant l. sådant att sprängning l. bristning är nära förestående (övergående i bet.: ytterst l. synnerligen l. mycket o. d.).
2) alldeles l. helt o. hållet l. fullkomligt l. spritt; jfr SPRING-.
Ssgr (vard.): (1, 2) SPRÅNG-FULL. hyperboliskt l. bildl.: till den grad full att sprängning l. bristning förestår; ytterst l. mycket full; alldeles l. fullkomligt full; sprängfull. För språngfulla hus. SoS 1904, s. 20.
(2) -GALEN. alldeles l. helt o. hållet l. spritt galen. Koch Timmerd. 249 (1913).
(1) -KÅT. kåt (se kåt, adj. 3) så att man håller på att spricka; ytterst l. mycket kåt. Asklund BrödKlar. 28 (1962; om man).

 

Spalt S 10289 band 29, 1985

Webbansvarig