Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPRUNDA sprun3da2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(sprund- 1541 osv. sprunn- c. 1645 (: försprunna)1746)
Etymologi
[fsv. sprunda, sv. dial. sprunda, sprunna; till SPRUND, sbst.2]
1) motsv. SPRUND, sbst.2 1.
a) sätta i (o. täta kring) sprundtapp i (lagerkärl för öl o. d.); sätta i sprundapparat i (lagerkärl för öl o. d.); tillsluta lagerkärl för (öl o. d.) gm att sätta i (o. täta kring) sprundtapp l. gm att sätta i sprundapparat; äv. abs.; särsk. i p. pf. i adjektivisk anv., dels om lagerkärl: i vilket sprundtapp l. sprundapparat är isatt, dels om öl o. d.: förvarad i lagerkärl med isatt sprundtapp l. sprundapparat; jfr SPRUNSA 1. Skråordn. 207 (1541). Gaffz Criistoffer .. att sprunda faat medt en duck. GripshInvent. 1549. Brauner Bosk. Bih. 1 (1756; abs.). Ett sprundadt fat med dricka. MarkallN 2: 90 (1821). Har det sprundade ölet legat tillräckligt länge, så visar det vid tappningen ett präktigt skum. Lindberg ÖlBr. 127 (1885). TNCPubl. 47: 104 (1971). jfr: Om Ölet surnar .. vthi Fatet, skal man kasta ther in een hand full Salt (m. m.) .. och .. försprunna Fatet. IErici Colerus 1: 277 (c. 1645). — jfr TILL-SPRUNDA o. O-SPRUNDAD. — särsk. i förb. med fast i uttr. som betecknar att sprundtapp isätts fast (så att lufttillförsel helt hindras); äv. i förb. med löst l. lätt i uttr. som betecknar att sprundtapp isätts löst (så att viss lufttillförsel kan ske). Oec. 145 (1730: fast). Svagdrickat .. spädes med lika mycket kallt vatten, så snart det jäst. Derpå slår man det på tunnan och sprundar löst. Langlet Husm. 557 (1884). Randel KällKök 225 (1928: lätt).
b) slå ur l. dra ur sprundtapp ur (sprundhål l. lagerkärl för öl o. d.); numera bl. ss. senare led i ssgn UPP-SPRUNDA o. i den särsk. förb. SPRUNDA UPP. Drick, betrakta kamrat, / Hur hans (dvs. Mollbergs) arm desperat / Håller uti yxan helt flat, / Bultar och sprundar et fat. Bellman (BellmS) 1: 132 (c. 1775, 1790). Dens. 1: 240 (1792).
2) (numera föga br.) motsv. SPRUND, sbst.2 2, = SPRUNSA 2; särsk. ss. vbalsbst. -ning, konkret, = SPRUNS 2. TIdr. 1895, s. 190.
Särsk. förb.: SPRUNDA IGEN10 04. till 1 a: sätta i (o. täta kring) sprundtapp i (lagerkärl för öl o. d.); äv. utan obj. (särsk. i uttr. sprunda igen med ngt, täta kring sprundtapp med ngt); jfr sprunda till. IErici Colerus 1: 256 (c. 1645). (Man) sprundar .. igen med lappar, at sprunden bli wäl täta. Oec. 127 (1730).
SPRUNDA TILL10 4. till 1 a, = sprunda igen. GripshR 1549. Warg 635 (1755). jfr tillsprunda.
SPRUNDA UPP10 4. till 1 b: slå ur l. dra ur sprundtapp ur (lagerkärl för öl o. d.); äv. övergående i bet.: tappa upp (öl o. d.). Nordforss (1805). Ett mindre fat, hvilket sprundades upp och befanns innehålla hvitt vin. Strindberg NSvÖ 1: 87 (1906). Förmannen sprundade upp ölet. SvFestGlädje 2: 160 (1948). jfr uppsprunda.
Ssgr: A: (1 a) SPRUND-APPARAT. [jfr t. spundapparat] brygg. i lagerkärl för öl: vid sprundning i sprund insatt apparat varmed ölets tryck hålls konstant under efterjäsningen. 2NF 34: 98 (1922).
(1 b) -PENGAR, pl. (†, om utländska förh.) skatt för vin avsett att utminuteras. Nordforss (1805).
B: (1 a) SPRUNDNINGS-APPARAT. brygg. sprundapparat. TNCPubl. 47: 104 (1971).
(1 b) -PENGAR, pl. (†, om utländska förh.) = sprund-pengar. Nordforss (1805).
(1 a) -TRYCK. [jfr t. spundungsdruck] brygg. tryck varvid öl efter sprundning hålls lagrat. TNCPubl. 47: 104 (1971).

 

Spalt S 10173 band 29, 1985

Webbansvarig