Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPRITS sprit4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (HovförtärSthm 1692 A, s. 2935 (: Bakespritzsar), osv.) ((†) -er Almqvist Ekols. 1: 311 (1847)).
Ordformer
(sprets 1772. sprijss 1643 (: Backesprijss). sprits (-tss, -tsz, -tts, -tz) 1677 osv.)
Etymologi
[av t. spritze, (brand)spruta, sprits (i bet. 2), till spritzen, spruta, spritsa (se SPRITSA, v.)]
1) (numera mindre br.) motsv. SPRITSA, v. 2, om stril (på vattenkanna l. duschslang o. d.) l. om spritsrör; förr äv. om spruta (jfr SPRITSA, sbst.); jfr SPRIT, sbst.4 1. BoupptSthm 1686, s. 209 a (1685; på vattenkanna). WoJ (1891; om spruta). Duschapparat av smala rörformade ståndare, tryckpump och sprits. Paulsson SvStad 1—2: 266 (1950). — jfr VARM-SPRITS.
2) kok. motsv. SPRITSA, v. 2 a: apparat för spritsning; i sht dels om strut (av papper l. plast o. d.) i vars spets finnes ett litet hål l. i vilken insättes ett spritsmått l. dyl., dels om cylinderformad behållare genom vilken deg o. d. pressas medelst en kolv o. i vars främre ända spritsmått l. dyl. anbringas; äv. om spritsmått; jfr SPRUTS. 1 Spritz med 2 Stiernor. HovförtärSthm 1689 A, s. 900. Lägg .. smeten uti spritsen, och tryck den på miölat papper. Warg 543 (1755). En bakelse strut med sprits. BoupptVäxjö 1761. Massan tryckes genom sprits eller krusig strut på .. smord plåt. HemKokb. 56 (1903). Sprits .. (dvs.) påse av tyg med metallpip av växlande form, för utbakning av kakor, garneringar m. m. Ekbohrn (1936). BraBöckLex. (1979). — jfr BAKELSE-, DEG-, KAK-, MANDEL-, PIKER-SPRITS.
3) kok. motsv. SPRITSA, v. 2 a: spritsad l. för spritsning avsedd kaka l. massa (i sht deg), spritskaka l. spritsbakelse l. spritsdeg o. d.; äv. koll. BoupptSthm 1677, s. 14 a, Bil. (koll., om spritskakor). Broocman Hush. 6: 10 (1736; om spritsdeg). Spritsar bakade i ugnen. Warg 542 (1755; rubrik). Krokanbakelser .. Det är endast formen, som skiljer dem från sprits. Grafström Kond. 263 (1892). — jfr MANDEL-, MÖR-, VATTEN-, ÄGG-SPRITS.
4) (förr) boktr. motsv. SPRITSA, v. 3, om apparat för spritsning bestående av en mindre, med tryckluft driven spruta, aerograf, spritsapparat. NordBoktrK 1905, s. 452. Därs. 1911, s. 185.
Ssgr (till 2. Anm. Nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till spritsa, v.; jfr spritsa, v. ssgr): SPRITS-MASK. [namnet syftar sannol. på maskens instjälpbara framdel, vilken kommer den att likna en sprits] (†) ledmask tillhörande klassen Sipunculoidea, stjärnmask. VetAH 1792, s. 251.
-PIPA. (†) sprits med pip. Warg 374 (1755).
-STOCK. (numera bl. tillf.) stock l. kolv i l. till sprits. AHB 92: 25 (1876).

 

Spalt S 10155 band 29, 1985

Webbansvarig