Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPLIT split4 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, sbst.1, l. SPLITT split4, sbst.1, r.; best. -en; pl. -ar l. -s.
Ordformer
(split 1974 osv.)
Etymologi
[efter motsv. anv. av eng. split, splittring, söndring, spricka, m. m. (se SPLITT, sbst.3)]
i sht ekon. o. bankv. delning av en l. flera aktier i (vardera) flera aktier på mindre belopp. Genom spliten blir börsvärdet matematiskt sett hälften av vad det varit tidigare. Axelsson o. Karlsson Aktiekunsk. 101 (1974). En transaktion, som för aktieägaren ger ungefär samma utslag som en split är fondemissionen. SvD 28/4 1979, Bil. s. II.
Ssg (i sht ekon. o. bankv.): SPLIT-TRANSAKTION.

 

Spalt S 9879 band 29, 1985

Webbansvarig