Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPINETT spinät4, r. l. m. (Kalm Resa 1: 113 (1753: Spinetter, pl.) osv.) ((†) n. BoupptSthm 1680, s. 95 b (1673), Weste FörslSAOB (c. 1817)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er (ss. n. =).
Ordformer
(espinet 1690. spinet 16691847. spinett (spinn-, -ätt) c. 1650 osv. spinette 1791. spinät 16861755)
Etymologi
[jfr t. spinett, fr. épinette; av it. spinetta, avledn. av spina, (törn)tagg (se SPINA, sbst.1)]
mus. klavecin med en kor (se KOR, sbst.1 5), vanl. av rektangulär form med klaviaturen på ena långsidan o. strängarna i rät vinkel mot klaviaturen (stundom av triangulär form med strängarna i 45° vinkel mot klaviaturen); stundom äv. om det snarlika rektangulära hammarklaveret, taffel; äv. allmännare: klavecin; äv. bildl. Sydow Godafton 142 (i handl. fr. c. 1650). Breff till min hustru .. att barnen .. lära fekta och speela på flöit och fiol och spinet. AHummerhielm (1708) i KKD 10: 129. Jemte namnet ”klavicymbal” var uttrycket spinett .. det mest gängse för instrument med fjäderpennor. MeddSlöjdF 1899, 2: 56. Lindqvist Rim 3: 234 (1910, 1919; bildl.). Fru Malmberg hade en kultiverad liten röst och ackompanjerade sig själv med utsökt smak på spinett, vars spröda toner ypperligt passade till hennes rokokochansoner. HågkLivsintr. 17: 235 (1936). SohlmanMusiklex. (1952; äv. om taffel). Kulturen 1962, s. 127. — jfr OKTAV-SPINETT.
Ssgr: SPINETT-ARTAD, p. adj. som påminner om en spinett(s). De spinettartade möbler som .. kallades pianon. Engström LbSvFolk. 301 (1938).
-FLYGEL. (mera tillf.) liten flygel (se flygel, sbst.1 2 a) som liknar en spinett. SvSlöjdFT 1913, s. 10.
-KLINGANDE, p. adj. som klingar (sprött) likt en spinett(s). I spinettklingande rytmer sjunger Fredrik Vetterlund om Månskensflod. Östergren (cit. fr. 1923).
-KLINK. (vard.) klink (se klink, sbst.4) på spinett. Bengtsson Tärn. 26 (1923).
-MAKARE. (förr) person som yrkesmässigt tillverkade spinetter. Runemarck VägvSthm 40 (1790).
-MUSIK. särsk.: på spinett utförd musik. Levertin Gest. 171 (1903).
-SPRÖD. spröd som en spinetts ton(er). Nordström PatrFörl. 46 (1933; ss. adv.).
-TON. ton från en spinett l. påminnande om en spinetts. Ett gammalt piano med .. spinetton. Engström Kryss 11 (1912).

 

Spalt S 9698 band 29, 1984

Webbansvarig