Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILIT spili4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. spilit, eng. spilite, fr. spilite; medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it till gr. σπιλός, fläck]
miner. på havsbottnen utgjuten, porös (l. med mandlar av kalkspat o. klorit försedd) basaltlava vars plagioklas omvandlats till albit. JernkA 1832, Bih. s. 158. BraBöckLex. (1979).
Avledn.: SPILITISK, adj. miner. som innehåller l. utgörs av spilit. SvUppslB (1935). 2SvUppslB (1953).

 

Spalt S 9653 band 29, 1984

Webbansvarig