Publicerad 1984   Lämna synpunkter
Ordformer
(spiggille- i ssg 1583 (: Spiggille snöre). spigilde c. 1563 (: spigilde Corde)c. 1568 (: Silcke spigilde). spigiler- i ssg 1583 (: Spigiler snöre). spigili- i ssg 1560 (: silckes spigili frensser). spigilie 1560c. 1568 (: Spigiliesnörer). spigille- i ssgr 1571 (: Spigille frändler)1583 (: Spigille snörer). spigiller, pl. 15711572)
Etymologi
[gm förmedling av mlt. spigili(e) av ä. sp. espiguilla, diminutivform av espiga, ax, av lat. spica, ax (se SPIK, sbst.6)]
(†) i pl. l. koll., om ett slags under 1400- o. 1500-talen förekommande snodd l. snöre l. snörmakeri o. d. för garnering. Spigilienn — 2 lb(.) Suarth silckes spigili frensser 4 lb 8 uns. KlädkamRSthm 1560 E, s. 33 a. TullbSthm 21/6 1572 (i pl.). — jfr SILKES-SPIGILJE.
Ssgr (†): A: SPIGILJE-FRÄNS(E). (spigilje- 1571. spigilji- 1560 (: silckes spigili frensser, pl.)) [senare leden av mlt. frenze (se frans, sbst.1)] frans bestående av ”spigilje”; anträffat bl. i pl. TullbSthm 8/5 1571 (: Spigille frändler; sannol. felaktigt för Spigille frändser); jfr språkprovet 1560 under huvudartikeln. —
-KVARD. om linning l. bräm l. garnering försedd med l. bestående av sådant slags snodd osv. som angivits under huvudordet; jfr kvard. KlädkamRSthm 1561—65 L, s. 73 b. Därs. 81 a. —
B: SPIGILJER-SNÖRE, se A.
C: SPIGILJI-FRÄNS(E), se A.

 

Spalt S 9629 band 29, 1984

Webbansvarig