Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPICK, sbst.1, m. l. r.; pl. -ar.
Etymologi
[möjl. ombildning av SPIGG]
(†) om fisk av familjen spiggfiskar. Kan icke .. sant säjas om wåra Spickar, at the hafwa ingen fiäll. Broman Glys. 3: 632 (c. 1740). — jfr SKET-SPICK.

 

Spalt S 9623 band 29, 1984

Webbansvarig